Δήμος Τρικκαίων

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9 Δεκεμβρίου 2017
Τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα έργων συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την ερχόμενη Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στις 19:00. Αναλυτικά

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 14/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2018
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. 2. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2018
  2. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2018

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ