Δήμος Τρικκαίων

32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8 Δεκεμβρίου 2017
Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 στις 20:30. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 14/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.535 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 153. (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 2. Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3707 – ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ. που πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, πλησίον του οικισμού «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων. (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 3. Έγκριση απόδοσης οικοπέδου, στην περιοχή Αγία Μονή – τμήμα Ι», στους κ.κ. Σωτηρία Κυριάκου του Δημητρίου & Βασιλική Μπουλογεώργου του Στυλιανού (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 4. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μείωσης διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων (αριθμ. 901/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 5. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 • Γενικά
 1. Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων για την προστασία πρώτης κατοικία
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διαγραφή ποσών από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών από οφειλέτες του Δήμου
 3. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αρ.339/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.
 4. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αρ.150/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παληοκάστρου για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.
 5. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 6. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Διόρθωση της αριθμ. 500/2017 Α.Δ.Σ : «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού Προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 2. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Κατανομή μέρους της 3ης, 4ης, 5ης, και 6ης δόσης ΣΑΤΑ 2017
 2. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων», των ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδέυουν και της κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» και ειδικότερα από τον Άξονα 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2017»
 3. Έγκριση μετακίνησης τριών (3)ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2018 στη Λυών
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (3η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη των βρεφονηπιακών σταθμών Β΄, Γ΄, Ζ και Παραμυθούπολη του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 2. Έγκριση (3ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Α΄ και Β΄ ( βρεφικό τμήμα) του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018»
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018».
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 375/2016 ΑΔΣ περί συγκρότησης Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 384/2017 ΑΔΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 485/2017 ΑΔΣ που αφορά στην έγκριση του αριθμού προσφερόμενων θέσεων στο πρόγραμμα “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ” σχολικό έτος 2017-2018
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την επανεκτύπωση εντύπων και την εκτύπωση αφισών κατά του καπνίσματος
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Γενικά
 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη των Τρικάλων
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ