Δήμος Τρικκαίων

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 19/12/2016

15 Δεκεμβρίου 2016
Με βασικό θέμα, την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στις 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού
 2. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 3. κ. Ρεντζιλά Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοβρύσου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  19/12/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα  20:30  για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Πρωτόκολλο διαπιστώσεως βλαβών του έργου: ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 1. 8η, 9η και 10η Κατανομή ΣΑΤΑ 2016
 1. 11η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2016

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 210/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός θέσης 140 4793) που βρίσκεται εντός σχεδίου επί της οδού Ανταίου (Πάροδος Χασίων) του Δήμου Τρικκαίων»
 1. Έγκριση της αριθ. 209/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης προς τον Δήμο Τρικκαίων, για προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης, από τους κ.κ. Πλιάτσικα Αναστασία του Χαραλάμπους και Κερασοβίτη Ανδρέα του Παναγιώτη, στην περιοχή Αγία Μονή Ι.
 1. Έγκριση της αριθ. 207/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση της αριθμ. 261/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ εντός της πόλης των Τρικάλων και καθορισμός δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων».
 1. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων
 1. Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨, με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ. 14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ).
 1. Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους έτους 2017

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από οφειλή του Δήμου
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Αγία Μονή Ι.
 1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης του ομόρρυθμου μέλους Καρακούση Θωμαής από την εταιρεία Καρακούσης Δημήτριος και Σια Ο.Ε, που ήταν μισθώτρια του υπ΄αριθμ. 33 δημοτικού καταστήματος στη δημοτική αγορά , στο εναπομείναν ομόρρυθμο μέλος Καρακούση Δημήτριο του Ιωάννη.

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ 2016 για την κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ