Δήμος Τρικκαίων

33η Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

26 Νοεμβρίου 2015
Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 26/11/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 19:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Τρίκαλα, 20 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. : 66406

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού  18
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100- ΤΗΛ. 2431 3 51186
FAX: 24310 -35956

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Τρικκαίων
 3. κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρδανίου
 4. κ. Παπαχρήστο  Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου
 5. κ. Τζιατζιά Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού
 6. κ. Τσίνα  Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
 7. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 8. κ. Σιάφη  Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 9. κ. Νημά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου
 10. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς
 11. κ. Πιτέλη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κουμαριάς
 12. κ. Τζερεμέ Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ξυλοπαροίκου
 13. κ. Σκρέκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  26/11/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα  19:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Γενικά:

 1. Έγγραφη ειδοποίηση λήξης και μη παράτασης της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε μετά την την 30.05.2016
 2. Αυτοδίκαιη παράταση της μίσθωσης μιας αποθήκης εμβαδού 1856 τ.μ. της ΕΑΣΤ
 3. Έγκριση της αριθμ. 236/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων περί εξέτασης της Π.Α.Ε Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων».
 4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παπανικολάου Ηλία.
 5. Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
 6. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου και του δημοτικού συμβούλου κ. Λασπά Αχιλλέα

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση της αριθμ. 248/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων περί εκμίσθωσης  Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων, στον Οικισμό ΡΙΖΑΡΙΟΥ και ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΛΑΡΙΣΑΣ.
 2. Έγκριση της αριθμ. 243/2015 απόφασης  της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων περί λύσης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος
 3. Έγκριση εκμίσθωσης (παραχώρησης με τίμημα) δημοτικής έκτασης που βρίσκεται  στην Τοπ. Κοιν. Δενδροχωρίου στη θέση «Αλέξη» ή«Πλατάνια» για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική).
 4. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου (δημοτικού καταστήματος)που βρίσκεται στη θέση «Μπάτζιος» της Τ.Κ Διαλεκτού Δ.Ε Φαλώρειας, επιφάνειας 156,00 τ.μ. στον εσωτερικό χώρο και 1.000,00 τ.μ στον περιβάλλοντα χώρο.
 5. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου  του Δήμου Τρικκαίων.
 6. Έγκριση διαγραφής ποσών  ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 7. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης για λήψη δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 8. Απευθείας  ανάθεση  μέσω  της  διαδικασίας  της  διαπραγμάτευσης  της  προμήθειας  τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου, 2015-2016 και συγκεκριμένα  των τμημάτων:Γ1, Γ2, Γ3 «ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ»,  Δ2 «ΕΙΔΩΝ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ»,  Ε2 «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», Ζ2 «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» ΚΑΙ Θ1 «ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ».
 9. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
 10. Έγκριση διαγραφής ποσού 80,00€ από τον κ. Παππά Δημήτριο του Θωμά ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν & εκ νέου βεβαίωση αυτού
 11. Περί ακύρωσης κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π.- Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων- Α.Τ. Περιφέρεια Τρικάλων για τα έτη 2009 – 2010

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Λύση της μίσθωσης και εκ νέου εκμίσθωση κυλικείου ΚΑΠΗ στο Μ. Κεφαλόβρυσο του Δήμου Τρικκαίων επιφάνειας 25 τ.μ.
 2. Παράταση μισθώματος κτιρίου παιδικού σταθμού Μ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ
 3. Λήψη απόφασης επί  αιτήματος με αρ.πρωτ.61178/22-10-2015 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Καλλιρρόης «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για  παραχώρηση χώρου του ΣΤ΄ΚΑΠΗ
 4. Απαλλαγή μηνιαίας συνδρομής φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015-2016
 5. Έγκριση εγγραφής ωφελούμενων παιδιών για τον Βρεφικό Σταθμό «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και τον Βρεφικό Σταθμό «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015-2016 του Δήμου Τρικκαίων
 6. Αποδοχή εσωτερικής μετακίνησης παιδιών με τροφεία από τη δομή που αρχικώς αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε πίνακα επιλαχόντων, σε άλλη δομή που επιθυμούν και εγγραφή τους σε αυτή
 7. Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής βρεφών με πληρωμή τροφείων στον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 8. Έγκριση 2ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών για τον Βρεφικό Σταθμό «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και τον Βρεφικό Σταθμό «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015 – 2016 του Δήμου Τρικκαίων
 9. Έγκριση (2η Εισήγησης) διαγραφής βρέφους με πληρωμή τροφείων στον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 10. Έγκριση εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και παιδικούς σταθμούς Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους και Αερόστατο Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015 – 2016»
 11. Αποδοχή εσωτερικής μετακίνησης α) ωφελούμενων παιδιών της Δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» και β) παιδιών με τροφεία από τη δομή που αρχικώς ενεγράφησαν σε άλλη δομή
 12. Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου και «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 13. Αποδοχή εσωτερικής μετακίνησης ωφελούμενου παιδιού της Δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής
 14. Έγκριση (3η Εισήγησης) διαγραφής βρέφους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» στον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 15. Έγκριση 2ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και παιδικούς σταθμούς Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους και Αερόστατο Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015 ? 2016
 16. Έγκριση 3ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών για τον Βρεφικό Σταθμό «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και τον Βρεφικό Σταθμό «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015- 2016 του Δήμου Τρικκαίων
 17. Εγγραφή παιδιών άνεργων γονέων με τροφεία στους παιδικούς- βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο φιλοξενίας 2015-2016
 18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2015-2016
 19. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 309/2014 (ΑΔΑ: ΒΓΩΘΩΗ9-1ΚΓ) απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή ? επανεγγραφή παιδιών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων και κατάργηση της υπ αριθμ. 467/2015 (ΑΔΑ: Ω3Ψ1ΩΗ9-Ξ1Η) απόφασης «περί καθορισμού κριτήριων και μοριοδότηση των παιδιών για την επιλογή τους στα ΚΔΑΠ «O ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου και ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Τρικκαίων» για τους ωφελούμενους σχολικού έτους 2015 – 2016
 20. Παραχώρηση, με τη μορφή χρησιδανείου, φορητού μηχανήματος υπερήχων, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων  για την καλύτερη λειτουργία των κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση της Κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις  προϋποθέσεις λειτουργίας της  Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «ο Μύλος των Ξωτικών» για την περίοδο 2015-2016 στον πολυχώρο Μύλου Ματσόπουλου.
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του “Μύλου των Ξωτικών”
 3. Έγκριση της αριθ. 216/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης και Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, εντός λατομικής περιοχής, στη θέση «Κρίκη» της Δ.Ε. Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων».
 4. Έγκριση της αριθ. 187/2015 απόφασης της      Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ αριθμ.46/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Αίτηση του Συνδέσμου Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων για παραχώρηση δημοτικού χώρου για την ανέγερση Ηρώου Πεσόντων Αστυνομικών»
 5. Έγκριση της ραριθ. 538/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2015 -Γ Τρίμηνο
 6. Έγκριση της αριθ.486/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Επιβολή τέλους χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) περιπτέρου»
 7. Έγκριση της αριθ. 485/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων στις Δημοτικής Ενότητες του Δήμο Τρικκαίων».
 8. Έγκριση της αριθ. 212/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθ. 223/2015 απόφασης της Δ.Κ. Τρικκαίων περι κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Τρικκαίων».
 9. Έγκριση της αριθ.209/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας  Ρ-2 (STOP), σε διασταυρώσεις των καθέτων με τις οδούς: Ιθάκης και Σύρου, της οδού Βαθυκλέους με τις οδούς Πλαταιών και Βίτωνος και των καθέτων με την οδό Πατουλιάς, στα Τρίκαλα»
 10. Έγκριση της αριθ. 208/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση  τοποθέτησης κυρτών (κοίλων) καθρεπτών ασφαλείας»
 11. Έγκριση της αριθ. 194/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας Στάμου Γεωργίου του Αποστόλου, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας».
 12. Έγκριση της αριθ. 195/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση απόδοσης καταπατημένων Δημοτικών Εκτάσεων, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στους κ.κ. Μαρία Μπαλαμώτη του Γεωργίου & Γκόλια Κων/νο του Νικολάου και αποδοχή τιμής μονάδος».
 13. Έγκριση της αριθ. 196/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας Αγγέλη Φώτιου του Βασιλείου, για την διάνοιξη της οδού ΚΡΟΝΟΥ, στην περιοχή -Δεξιά Καλαμπάκας- και συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του».
 14. Έγκριση της αριθ. 197/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διαβίβαση αιτημάτων για τοποθέτηση ποδηλατοστασίων»
 15. 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Εγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης επιτροπής  ΠΑΡ. 6, ΑΡΘ. 199, Ν.3463/2006, για καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Διοργάνωση θεατρικού μιούζικαλ με τίτλο «Η φάρσα του Αι Βασίλη» με τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 23 Δεκεμβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων
 2. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
 3. Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεγάρχης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Μεγάρχης
 4. Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αποστόλων  στον Πολιτιστικό σύλλογο Αγίων Αποστόλων
 5. Μετονομασία του Νηπιαγωγείου Κουτσομηλίων σε 33ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου :”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗ»
 3. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1ου ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  » και έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ
 4. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  » και έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ
 5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015»
 6. 11η,12η και 13η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΕΛΙΑΣ» του πρώην Δήμου Παληοκάστρου
 8. Κατανομή  υπολοίπου 1ης δόσης ΣΑΤΑ   2015
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» T.K. Mεγ. Καλυβίων
 11. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»
 12. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΣΤΟ ΟΤ 1141α ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)»

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου, με αυθαίρετη περίφραξη με ηλεκτροφόρο σύρμα από τους Ελένη Παπαϊωάννου κα Χρήστου Παλιούρα
 2. Εξέταση αίτησης της  ¨ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ¨ για δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης, στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού
 3. Προμήθεια ξυλοκατασκευών από το Δασαρχείο Τρικάλων, και τοποθέτηση αυτών στο πάρκο του Αγίου Τρύφωνα, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ξυλοπάροικου, Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα, Δήμου Τρικκαίων
 4. Εξέταση αιτημάτων μείωσης τιμής μονάδας προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων, στο Ο.Τ.1033, επί της οδού Μυροφύλλου, στα   Σεισμόπληκτα

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού-Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς περιόδου 2015-2019
 2. Χορήγηση  Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 3. Προσθήκη κατηγορίας σε επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ 2015 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασία

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Χορήγηση άδειας για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση  «Μύλος των Ξωτικών 2015-2016»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ

Για ενημέρωσή σας , καθώς και για χορήγηση αντιγράφων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στις 26/11/2015, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.