Δήμος Τρικκαίων

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

17 Δεκεμβρίου 2018
Με έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η ΕΠΟΙΖΩ, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, στις 12.00 π.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 17/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 48384

2018-33ης Πρόσκληση συνεδρίασης