Δήμος Τρικκαίων

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 28/12/2016

28 Δεκεμβρίου 2016
Κατεπείγουσα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίoυ Τρικκαίων στις 14:00 της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2016. Αναλυτικά:

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/12/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

  1. Αποδοχή ποσού οικ. ενίσχυσης πληγέντων και προνοιακών επιδομάτων πλημμυροπαθών-Λήψη απόφασης για πληρωμή των δικαιούχων

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

  1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

  1. Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Τροποποίησης ως προς τη Χρονική Διάρκεια Ισχύος της από 22-12-2015 Υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων (άρθρο 5) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ