Δήμος Τρικκαίων

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 Ιουνίου 2017
Με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 19/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 30485

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ