Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26 Ιανουαρίου 2018
Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την τρίτη 30//2018 στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 30/1/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2017-18»
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ»
 2. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου, για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων»
 4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
 5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων
 6. 7. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων
 7. 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
 8. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της παράτασης ισχύος της σύμβασης σύστασης των δύο δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» και «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 9. 10. Λήψη απόφασης επιλογής λύσης αποκατάστασης της γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης
 10. 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 491/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προς την παράγραφο (2) του αποφασιστικού της μέρους και ειδικότερα ως προς το σκέλος που αφορά στο περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε., σύμφωνα με τις επισημάνσεις της υπ’ αριθμ. 24 / 2018 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 11. 12. Συμπλήρωση της αριθμ. 660/2017 Α.Δ.Σ. περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης για τον χαρακτηρισμό της «Ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή «Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων Ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» , ως προς το σκοπό και αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (άρθρο 4-5 του Σχεδίου Προκήρυξης).
 • Γενικά
 1. 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” περί Έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση διοδίων.
 2. 14. Ανανέωση συνδρομής τοπικών εφημερίδων για το έτος 2018.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 15. Έγκριση Έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν. 3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού
 2. 16. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Τρικκαίων
 3. 17. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο παράρτημα Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 4. 18. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. 19. Α. Εκχώρηση της Μελέτης με τίτλο << Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας–Περιοχής Πυργετός-Αμπελόκηποι>> λόγω συνταξιοδότησης. Β. Έγκριση των όρων τροποποιητικής σύμβασης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Πυργετός-Αμπελόκηποι
 2. 20. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο «Δίκτυο URANUS»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 21. Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά, στη οδό 21ης Αυγούστου 6.
 2. 22. Aνανέωση συνδρομής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και περιοδικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2018
 3. 23. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2018
 4. 24. Διαγραφή κατόχου παράβασης Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων για το έτος 2014, τη διαγραφή του από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου Τρικκαίων, την ακύρωση της παράβασης και την επιστροφή αυτής ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσα.
 5. 25. Διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. για τα έτη 2012 και 2013, τη διαγραφή τους από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, την ακύρωση των παραβάσεων, καθώς και την επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
 6. 26. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από  οφειλέτες του Δήμου
 7. 27. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
 8. 28. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10α του δημοτικού – διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς ή διάθεσης του για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Αγρελιάς.
 9. 29. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιδένδρου και Εστιαιώτιδας.
 10. 30. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται  στην  Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής για αγροτική χρήση  (γεωργική-κτηνοτροφική).
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων  υποχρεώσεων του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 32. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016 (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 2. 33. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017 (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 3. 34. Διάνοιξη οδού Σπετσών στη διασταύρωση αυτής με τον Εσ. Δακτυλίου Αγ. Μονής – Καρδίτσης -Δέλτα Λαρίσης (τμήμα οδού Καρδίτσης – οδού Πατουλιάς) (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 4. 35. Απαγόρευση Στάθμευσης επί της οδού Ζηλευτής στη διασταύρωση αυτής με την οδό Λογγακίου.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 5. 36. Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεγάρχης του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 6. 37. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου –χαρακτηρισμός χώρου οικοπέδου εμβαδού 1113.34 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στην εγκεκριμένη πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI συν. «Στρατώνες, Βουβή,Κέντρο» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2941/05-09-1990 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων (ΦΕΚ 539/Δ/1990), στο οικοδομικό τετράγωνο 135, επί της οδού Κανούτα και με υφιστάμενο χαρακτηρισμό <<Κέντρο Πολιτιστικών & Εμπορικών Δραστηριοτήτων>>, σε << Χώρο Στάθμευσης –Σταθμός Οχημάτων>>. (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 7. 38. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 8. 39. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 40. Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου «ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» Νομού Τρικάλων για παραχώρηση χώρου στο Ε΄ΚΑΠΗ».
 2. 41. Έγκριση της αριθμ. 11/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Εξέταση αιτήματος της Θεατρικής Ομάδας εκπαιδευτικών για παραχώρηση χώρου στο Ε΄ΚΑΠΗ».
 3. 42. Έγκριση (4η Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη των βρεφονηπιακών σταθμών Β΄, Δ, Z’ και Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018
 4. 43. Έγκριση (4ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Α΄, Δ΄, «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» και «ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018
 5. 44. «Απαλλαγή μηνιαίας συνδρομής φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018»
 6. 45. «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. 46. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 47. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 11ου Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Δρόμου Καλαμπάκας-Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος» την Κυριακή 11-3-2018 στη διαδρομή Καλαμπάκα-Τρίκαλα.
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 48. Έγκριση παραχώρησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α. από τον Δήμο Τρικκαίων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ