Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2017
Σημαντικά θέματα στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, την Τρίτη 14 Φεβρουρίου 2017, στις 20:00. Αναλυτικά

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Μπακρατσά Δημήτριο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριάκης
 2. κ. Τζιατζιά Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού
 3. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 4. κ. Τσίνα Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου
 5. κ. Κατσακιώρη Φώτιο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Λιοπράσου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 14/02/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσού μηνιαίας συνδρομής τροφείων από τον κ. Πάτσια Ευάγγελο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν
 1. Λύση της μίσθωσης του δημοτικού ισογείου καταστήματος ΔΚ27, που βρίσκεται στην οδό Β.Τσιτσάνη 32 στη Δημοτική Αγορά, επιφάνειας 32 τ.μ. (απόφαση Δ.Κ.)
 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάληψη ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη».
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στις περιοχές Αγία Μονή Ι και Δεξιά της οδού Καλαμπάκας.
 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου τη θέση <<ΛΟΥΓΓΕΣ>> επιφάνειας 2,370 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.
 1. Διαγραφή μέρους οφειλών απ΄την εταιρία με την επωνυμία «Βράντζα Μαρία Ο.Ε» ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 1. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου για εισφορά σε χρήμα του οικοπέδου υπ΄αριθμ. 09 στο Ο.Τ Γ 1188 στην περιοχή Δεξιά της οδού Καλαμπάκας, λόγω δικαστικής προσφυγής και επαναβεβαίωση ποσοστού 20% της συνολικής εισφοράς.
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων
 1. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Τρικκαίων και έκθεσης Ορκωτών Λογιστών επί του Προγράμματος
 1. Επιστροφή τμήματος προϊόντος δανείου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν προς το Τ.Π & Δ
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από οφειλέτες του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής α) κατόχου οχημάτων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας-Ε.Μ.Π. για τα έτη 2010 – 2011- 2012 και β) βεβαιωθέντων ποσών κατόχων οχημάτων από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα με ταυτόχρονη άρση φορολογικής δέσμευσης, καθώς και επαναβεβαίωση των παραβάσεων στους νέους κατόχους – οδηγούς- οφειλέτες
 1. Έγκριση ακύρωσης και διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009-2010-2011-2012, τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο-οδηγό οφειλέτη
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Διαλεκτού, με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Επανασυγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων που συγκροτήθηκαν με τις αριθ. με τις αριθ. 122/2016, 274/2016, 461/2016, 519/2016 και 717/2016 Α.Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση μετακίνησης δύο (2) ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη 23 & 24 Φεβρουαρίου 2017
 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017
 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΕΤΗ 2016-2017)»

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Μείωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου
 1. Τροποποίηση της αριθ. 450/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Μείωση διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων”
 1. Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500065) και την έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας, σε ήδη εγκαταστημένο σταθμό, στο χώρο του αντλιοστασίου, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Λαγκαδιάς του Δήμου Τρικκαίων»
 1. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017
 1. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017
 1. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2016”
 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων
 1. Έγκριση της αριθ. 709/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους έτους 2017” (εξ’ αναβολής)

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Συμπλήρωση – διόρθωση των παρ. 3 και 5 της με αριθμό 686/2016 Α.Δ.Σ περί συμβιβαστικής αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Παρασκευά όμορα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
 1. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 451301101004 (αποθήκη ΟΣΕ), στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). (εξ’ αναβολής)
 1. Εξέταση αιτήματος των ιδιοκτητών κ.κ. Καμπαγιάννη Άννας και Λάππα Παρασκευής περί απόδοσης οφειλής λόγω εισφοράς σε γη, των ιδιοκτησιών τους που ευρίσκονται στην Πολ. Ενότητα Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου στην περιοχή της Π.Ε. Δεξιά οδού Καλαμπάκας

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 10ου Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Δρόμου Καλαμπάκας-Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος» την Κυριακή 12-3-2017 στη διαδρομή Καλαμπάκα-Τρίκαλα

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών επετειακών εκδηλώσεων

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 199 του Ν.3463/06 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Λήψη Απόφασης για πληρωμή Δικαιούχων Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων και Προνοιακών Επιδομάτων Πλημμυροπαθών. ( Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ )
 1. Έγκριση (4ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς – Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς: Α’, Β΄ (βρεφικό τμήμα), Γ΄, «Παραμυθούπολη», Μ. Καλυβίων και Μεγαλοχωρίου Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 1. Έγκριση (5η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς « Ουράνιο Τόξο», Παλαιόπυργου, Ζ’, «Ηλιαχτίδα» και Α΄του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017
 2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2016-2017
 3. Kαθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε, ΣΤ’, ΚΑΠΗ και γ) έγκριση αναπροσαρμογής των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

Γενικά

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών για το έτος 2017.
 2. Μετακίνηση Δημάρχου εκτός έδρας
 3. Μετακίνηση εκτός έδρας Αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου
 4. Αίτημα ορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων του δημοτικού συμβούλου, που θα τον εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1του ιδρυτικού καταστατικού του
 5. Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής περί δωρεάν παραχώρησης του λυόμενου ξύλινου οικήματος στην Εκκλησία Αγίας Κυριακής της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» για το οικ. έτος 2017
 2. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                                     ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ