Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

4η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Φεβρουάριος 2017
Εκτακτη συνεδρίαση για τον θάνατο του πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, Ευάγγελου Παπαευθυμίου. Continue Reading 4η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου του πρώην Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων Ευάγγελου Παπαευθυμίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  16/02/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & και ώρα  14:30  για συζήτηση και  λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Γενικά

  1. Εκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων Ευάγγελου Παπαευθυμίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜ.  ΜΠΑΡΔΑΣ