Δήμος Τρικκαίων

51η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 Οκτωβρίου 2016
Με εικοσιτέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 12/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 54331

51η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής