Δήμος Τρικκαίων

53η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 Οκτωβρίου 2016
Με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, στις 19.00 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 17/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 55800

53η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ