Δήμος Τρικκαίων

54η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 Οκτωβρίου 2016
Με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 19/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 55801

54η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής