Δήμος Τρικκαίων

56η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27 Οκτωβρίου 2016
Με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 27/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 58479

56η πρόσκληση οικονομικής επιτροπής