Δήμος Τρικκαίων

57η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 Νοεμβρίου 2016
Με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, στις 13.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 3/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 58512

57η πρόσκληση οικονομικής επιτροπής