Δήμος Τρικκαίων

58η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 Νοεμβρίου 2016
Με δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, στις 13.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 9/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 59868

58η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής