Δήμος Τρικκαίων

59η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10 Νοεμβρίου 2016
Με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 10/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 60776

59η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής