Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14 Φεβρουαρίου 2018
Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στις 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 15/2/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ. 1483/15.01.2018 αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία TECMEC A.E περί ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ