Δήμος Τρικκαίων

60η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14 Νοεμβρίου 2016
Με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 14/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 60891

60η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής