Δήμος Τρικκαίων

62η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 Νοεμβρίου 2016
Με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίουυ 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 62405

62η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής