Δήμος Τρικκαίων

66η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 Δεκεμβρίου 2016
Με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Τετάρτη 7Δεκεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 6/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 65421

Πρόσκληση οικονομικης επιτροπής

1o-thema_ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ