Δήμος Τρικκαίων

67η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 Δεκεμβρίου 2016
Με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 12/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 66363

67 Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής