Δήμος Τρικκαίων

68η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 Δεκεμβρίου 2016
Με δεκαέξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 15/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 66364

68η Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής