Δήμος Τρικκαίων

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 Φεβρουαρίου 2017
Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτκά:

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού
 2. κ. Ρεντζιλά Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
 3. κ. Σκούφα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 4. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς
 5. κ. Ραποτίκα Ιωάννη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πρίνου
 6. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 7. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/02/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 14:15 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 του Δήμου Τρικκαίων

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης βράβευσης τακτικότερων αναγνωστών-μαθητών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση της Μελέτης και ΣΑΥ-ΦΑΥ με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 2. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «EΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που τη συνοδεύουν
 3. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ-ΦΑΥ με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ