Δήμος Τρικκαίων

70η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21 Δεκεμβρίου 2016
Με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 67648

70η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής