Δήμος Τρικκαίων

71η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Δεκεμβρίου 2016
Με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 28/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 69004

71η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής