Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 Μαρτίου 2018
Με 58 θέματα στην ημερήσια δια΄ταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 22 Μαρτίου, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 22/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »(εξ αναβολής)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (6ης Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη του βρεφονηπιακού σταθμού «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018
 2. Έγκριση (6ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς Α’, Μεγαλοχωρίου και Παλαιόπυργου
 3. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 7. Ηλεκτροδότηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης “Περιφοράς του Επιταφίου” στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας.
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 2. 3η Κατανομή της 3ης , 4ης , 5ης και 6ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”
 4. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
 5. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ»
 6. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)»
 7. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων».
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο, στα αγροκτήματα αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δ.Ε. Παραληθαίων»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
 10. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και του ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
 11. 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος-Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αθανασίου Βαφειάδη έτους 2018.
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και Νομικών του Προσώπων
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής στήριξης για υποθέσεις του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη ».
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη ».
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών , απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από οφειλέτες του Δήμου
 6.  Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου
 7. Ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και την διαγραφή των κατόχων και την επαναβεβαίωση στους νέους κατόχους – οδηγούς οφειλέτες ’
 8. Άνοιγμα λογ/μών Ειδικού Σκοπού του Δήμου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων και ορισμός υπεύθυνων  κίνησης λογαριασμών
 9. Έγκριση εκμίσθωσης, κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του ακινήτου- ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, επιφάνειας 33,25 τ.μ, που βρίσκεται επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ:451303804005 στο Ο.Τ 278 της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων «Στρατώνες-Βουβή-Κέντρο» (ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990),στην οδό Καραϊσκάκη 34 στα Τρίκαλα
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην  Κτηματική περιφέρεια Σωτήρας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
 11. Κατάπτωση της αρ. 103/4863/08-12-2017 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 148472714 υπέρ του Δήμου Τρικκαίων
 12. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος-αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στη θέση « Μπάτζιος» της Τ.Κ Διαλεκτού Τρικάλων
 13. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης οικοπέδου που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 14. Λήψη απόφασης για συναινετική λύση της μίσθωσης ακινήτου – δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην ΙΧ Μεραρχίας).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. αποφάσεων 283/2016 και 397/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”».
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
 4. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Αθλητική Ένωση ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 2ου πανελλήνιου τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΦΑΝΗΣ ΦΟΡΟΣ, από 11 έως 13 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας Τρικάλων
 5. Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δ. Σχολείου Ρογγίων στον Τ.Ο.Ε.Β Ρογγίων της Τ.Κ Διποτάμου
 6. Διοργάνωση της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Λαζαρίνες» για το έτος 2018, του Tμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων.
 7. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων για τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στην πόλη των Τρικάλων
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Καθορισμός χρόνου καταβολής καθορισθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου από επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές εντός Δήμου Τρικκαίων»
 2. Έγκριση της αριθ. 29/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση απόδοσης καταπατημένης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στην κ.Μαρία Μπαλαμώτη του Γεωργίου και αποδοχή τιμής μονάδας»
 3. Έγκριση της αριθ. 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης επί της αριστερής πλευράς της οδού Μετεώρων, από τη συμβολή της με την οδό πύλης, έως τη συμβολή της με την οδό Χρυσομηλιάς, μετά της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)(Εξ’ αναβολής)»
 4. Έγκριση της αριθ. 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση παρακράτησης τμήματος γης οικόπεδου ιδιοκτησίας των κ. Άννας Κουτή του Σωτηρίου και κληρονόμων Κων/νου Μπλέτσα, αντί εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα και εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή Δερπανόπουλος»
 5. Έγκριση της αριθ. 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλης στην περιοχή Σαράγια
 6. Έγκριση της αριθ. 36/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»
 7. Έγκριση της αριθ. 37/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αιτήματος καταστήματος Μασούτης A.E.»
 8.  Έγκριση της αριθ. 38/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων».
 9. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ.Κων/νου, Φωτίου, Γεωργίου, Ιωάννη & Σταύρου Μητσιάδη για ονοματοθεσία οδού στη θέση «Κεραμαριά-Μπάρας»
 10. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Νικολάου Ανθόπουλου  για ονοματοθεσία οδών στην περιοχή Φλαμούλι»
 11. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ.αριθ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί  των με αριθμ.πρωτ.4749/3-2-2017 & 47372/12-9-2017 αιτήσεων για ονοματοθεσία οδών στην περιοχή Ριζαριό»
 12. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Ιωάννη Κουτεντάκη, Κοσμήτορα ΣΕΦΑΑ, για μετονομασία της οδού ΣΚΟΠΕΛΟΥ σε οδό ΤΕΦΑΑ»
 13. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί πρότασης-αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ.Δ.Παπαθανασίου για την τοποθέτηση μνημείου των εκτελεσμένων συμπολιτών μας την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη θέση “Νταμάρια” και μετονομασία της οδού ΧΑΣΙΩΝ»
 14. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης ανανέωσης συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.
 • Γενικά
 1. Έγκριση MNHMONIOΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ «Athens Tech College» – ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – «e-Trikala Α.Ε.».

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ