Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Μαρτίου 2017
Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στις 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Αναλυτικά:

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
  3. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
  4. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 07/03/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

  1. Ανάκληση της 458/2016 Α.Δ.Σ. και έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 60.000€ που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.
  1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ