Δήμος Τρικκαίων

Στο πλευρό του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων ο Δήμος Τρικκαίων

30 Νοεμβρίου 2018
Ομόφωνη στήριξη στο Ψήφισμα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων - Ανησυχία για τις διατάξεις νομοσχεδίου για τη μουσική εκπαίδευση

Στο πλευρό των γονέων, των κηδεμόνων και, όπως διαφάνηκε, σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας του μουσικού Σχολείου Τρικάλων, βρίσκεται ο Δήμος Τρικκαίων. με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου 2018, στηρίχθηκε το ψήφισμα του Συλλόγου και αποφασίστηκε να αποσταλεί αρμοδίως. Δηλαδή, στον υπουργό παιδείας κ. Γαβρόγλου και στους 4 βουλευτές του νομού Τρικάλων. Η απόφαση αφορά στο ψήφισμα που αγωνιά για τις ρυθμίσεις περί αλλαγών στη μουσική εκπαίδευση στη χώρα με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Ορισμένα ζητήματα εκτέθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αρη Ζιώζια, προς τα μέλη του Σώματος, ενώ είχε προηγηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα, ανοιχτή συζήτηση στο διδακτήριο σχετική με τις αλλαγές, παρόντος και του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Ακολουθεί το Ψήφισμα

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Ψήφισμα

Κατόπιν σύγκλησης έκτακτης Γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων με μοναδικό θέμα συζήτησης το άρθρο 40 εδάφιο γ’ παράγραφος 5, το οποίο αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του ιδρυτικού νόμου 1824/1988, και αφού λήφθηκαν υπόψη οι τοποθετήσεις της Βουλευτή κας Δριτσέλη, του Δημάρχου κ. Παπαστεργίου, των γονέων και κηδεμόνων που παρίσταντο, αλλά και διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου, το σώμα αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος.

  1. Απόσυρση του άρθρου 40, παρ. 5γ του Σχεδίου Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Καμία τροποποίηση και καμία προσθήκη στο άρθρο αυτό δε δίνει λύσεις στα προβλήματα της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
  2. Άμεση εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου των μουσικών σχολείων. Ειδικότερα, πλήρωση κενών θέσεων (όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο), πιστοποίηση μουσικών σπουδών, ενεργοποίηση του νόμου και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Ειδικό Αρμονίας), στη Βυζαντινή Μουσική και στα Παραδοσιακά Όργανα στο πλαίσιο λειτουργίας της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
  3. Πιστοποιημένη κατάταξη των αποφοίτων στα πρακτικά και θεωρητικά μουσικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα σπουδών.
  4. Διορισμούς καθηγητών μουσικής και γενικής παιδείας με οργανικές θέσεις στα σχολεία μας.
  5. Άμεση κάλυψη των κενών σε μουσικά μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας.
  6. Η διδασκαλία όλων των μουσικών οργάνων να είναι ατομική.
  7. Να ορίζονται με σαφήνεια στο αναλυτικό πρόγραμμα ως υποχρεωτικά τα μουσικά μαθήματα και τα μαθήματα αισθητικής παιδείας
  8. Εκπόνηση διδακτικών μουσικών εγχειριδίων και δωρεάν διανομή τους σε όλους τους μαθητές.
  9. Άμεση κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό (μουσικά όργανα, εποπτικά μέσα, εργαστηριακός εξοπλισμός) και προσωπικό (νοσηλευτές, γραμματειακή υποστήριξη, καθαρίστριες, φύλακες πλήρους απασχόλησης).
  10. Δωρεάν μεταφορές για όλους τους μαθητές χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.

Θεωρούμε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου για το θέμα το οποίο προέκυψε με το άρθρο 40 προσβλητική και απαξιωτική. Θέλουμε σχολεία στα οποία θα προετοιμάζονται και θα καταρτίζονται τα παιδιά μας στα αντικείμενα της μουσικής, του σχεδίου, του χορού και του θεάτρου στην περίπτωση που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν μία αντίστοιχη επαγγελματική κατεύθυνση και όχι σχολεία «δημιουργικής απασχόλησης» όπου θα καλλιεργούνται απλά δεξιότητες και κλίσεις. Απαιτούμε πραγματικά δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.

Τρίκαλα, 27-11-2018

Ο Πρόεδρος Άρης Ζιώζιας

Η Γραμματέας Κωστοπούλου Κατερίνα

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων