Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 Μαρτίου 2017
Με δεκαεπτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 9/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4713

9η Πρόσκληση ΟΕ