Δήμος Τρικκαίων

Ταξίδι στην Ιστορία με οδηγό τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου

17 Νοεμβρίου 2016

Με το γενικό τίτλο «Τρικκαίων Ιστορήματα» και οδηγό τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινάει ένα ταξίδι το οποίο θα ζωντανέψει την ιστορία του Δήμου Τρικκαίων και της πόλης, στα οποία υπάρχουν αξιομνημόνευτα και αξιοσημείωτα γεγονότα της πόλης τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την ύλη για τον ιστορικό του μέλλοντος.

Από τις αποφάσεις που έχουν ερευνηθεί μέχρι τώρα ο αναγνώστης θα πληροφορηθεί για θέματα που απασχόλησαν την πόλη, θέματα που παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τις ανθρώπινες συναλλαγές, την εξέλιξη της πόλης κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μεγάλος αριθμός αποφάσεων αναφέρεται σε οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων συλλόγων, εκκλησιών, φτωχών, απόρων, αναξιοπαθούντων συμπολιτών, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αγοράς φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων, εγχειρήσεων και νοσηλείας, αγοράς εισιτηρίων, ακόμα και φέρετρων(!), διένειμε βοηθήματα για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα κλπ. Βλέπουμε ότι η κοινωνική πολιτική του δήμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα αρχεία λοιπόν των αποφάσεων του ΔΣ περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες που είναι σχετικές με την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: Σωτήρης Μπακοβασίλης

Δυστυχώς τα αρχεία των πρακτικών του Δήμου Τρικκαίων ξεκινούν το Νοέμβρη του 1959, καθώς το προηγούμενο αρχείο καταστράφηκε όταν μια μεγάλη πυρκαγιά αποτέφρωσε το ξύλινο παράπηγμα, όπου στεγαζόταν το Δημαρχείο, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Δήμου Τρικκαίων να μην υπάρχει πλέον. Για το θέμα θα γράψουμε ξεχωριστά.

Οι πρώτες συνεδριάσεις μετά τη φωτιά

Ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν αμέσως μετά την πυρκαγιά στο δημαρχείο, ήταν και η συγκρότηση επιτροπής η οποία θα επισκεπτόταν τον υπουργό Εσωτερικών για την οικονομική συνδρομή του κράτους προς τον Δήμο. Επίσης μετά από πρόταση του τότε προέδρου του ΔΣ Χαρ. Παπαθανασίου, ήταν και η σύσταση εκτάκτου συνεργείου από 150 ημερομίσθιους υπαλλήλους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι εγγράμματοι, καλλιγράφοι και ορθογράφοι, για την απογραφή οικιών και καταστημάτων, για τον καταλογισμό των απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού, τη σύνταξη οικείων καταλόγων, κοινοποίηση αποσπασμάτων προς ενδιαφερόμενους, της απογραφής των οικογενειών των δημοτών προς σύνταξη των προκαταρκτικών δημοτολογίων οικογενειακής κατάστασης, γενικών μητρώων κλπ. Αντιρρήσεις ωστόσο διετύπωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωαν. Κωνσταντινίδης τόσο για τον τρόπο προσλήψεως των εκτάκτων υπαλλήλων, την αριθμητική σύνθεση του συνεργείου καθώς και τα κριτήρια όσον αφορά την ικανότητα των προσλαμβανομένων υπαλλήλων, ενώ έβαλε και θέμα αντικειμενικών κριτηρίων. Στην ψηφοφορία ετέθησαν δύο προτάσεις, του Παπαθανασίου περί συστάσεως συνεργείου εξ 150 μελών και του Κωνσταντινίδη εκ 300 μελών και να ψηφίζεται η πρώτη.

Η διάρκεια του συνεργείου θα ήταν για ένα μήνα λόγω του εξαιρετικά κατεπείγοντος του θέματος ορίζοντας μάλιστα και τα ημερομίσθια των υπαλλήλων:47,50 δρχ. για τους άνδρες και 36,50 δρχ. για τις γυναίκες, δαπάνη η οποία θα προέρχονταν από την επιδότηση του Δήμου υπό του Ο.Α.Α.Α.

Εν συνεχεία το ΔΣ έλαβε τις εξής αποφάσεις: Ενέκρινε τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, τα έξοδα μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, τη σύσταση εκτάκτων συνεργείων βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος γεφυροπλάστιγγας, μέτρων και σταθμών, Δημοτικών Σφαγείων, Δημοτικών αποχωρητηρίων (υπήρχαν δύο, ένα επί της οδού Αμαλίας και ένα επί της πλατείας ΙΧ Μεραρχίας, η σημερινή Κιτριλάκη), Δημοτικών λουτρών και δικαιώματος εισπράξεως τοπικού δικαιώματος (τοπιάτικο όπως λεγόταν και ήταν το ενοίκιο για την βεβαίωση και είσπραξη του τοπικού δικαιώματος κάθε Δευτέρα στη ζωαγορά διά την αποφυγή της φοροδιαφυγής).

Προτάθηκε επίσης υπό του δημοτικού συμβούλου Γεωρ. Κώτσιου, εν όψει της ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του Δήμου και ανασύστασης των αρχείων του, να εφαρμοστεί το σύστημα καρτελών όπου μάλιστα ζητήθηκε να κληθεί και καθηγητής του Πολυτεχνείου «διά τας απαραιτήτους οδηγίας». Η πρόταση αν και θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα αποφασίστηκε να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ. (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ 12-11-59).

Η δωρεά του OPEL KAPITAN που δεν έγινε

Εντύπωση πάντως προκαλούν δύο αποφάσεις του 1959. Η πρώτη (α-9/59) με την οποία ζητούνταν από το ΔΣ να αποδεχθεί δωρεά υπό του δημάρχου Ιωάννου Μάτη προς το Δήμο Τρικκαίων επιβατικού αυτοκινήτου (κούρσα), ελαφρώς μεταχειρισμένου, τύπου OPEL KAPITAN L αξίας 40.680 δρχ. πλέον δασμών και μεταφορικών, συνολικά 72.398 δρχ., όπερ και εγένετο. Με την αμέσως επόμενη απόφαση όμως (α-10/59) ζητείται από το ΔΣ να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό στον Δήμαρχο Ι. Μάτη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου! Βέβαια αναφέρεται στην απόφαση ότι τα χρήματα αυτά ο δήμαρχος υποσχέθηκε να τα συμψηφίσει με τα δικαιούμενα παρ’ αυτού έξοδα μηνιαίας παράστασης από 1-1-1960.

Ωστόσο το θέμα δεν τελείωσε εκεί, ανακινήθηκε από τον δ.σ. Γ. Κώτσιο και συζητήθηκε εκ νέου στις αρχές του έτους 1960, διότι απεκαλύφθη ότι η μία απόφαση που καταχωρήθηκε δεν ελήφθη ποτέ και τελικά το βάρος έπεσε σε υπάλληλο του δήμου, τον ειδικό γραμματέα, και ότι επρόκειτο περί παρατυπίας (;).

Σύμφωνα με την «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ» στις 15-1-60 γράφει στον τίτλο της: «Μακρά, θυελλώδης και λίαν ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου. Διεπιστώθη παρατυπία εις το βιβλίον πρακτικών». Είχε καταχωρηθή απόφασις ουδέποτε ληφθείσα». Η άλλη τοπική «ΗΕΡΕΥΝΑ» αναφέρει: «Απεκαλύφθη παρατυπία εις τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου».

Ο Αϊζενχάουερ

Με άλλη απόφαση του το ΔΣ συγκρότησε επιτροπή εκ των δημοτικών συμβούλων Δημ. Λάμπρου και Γεωρ. Κατσίκη «ίνα μεταβή εις Αθήνας και παραστή κατά την άφιξιν εις Αθήνας του προέδρου των ΗΠΑ κ. Αϊζενχάουερ». Όπως θα δείτε στην Αθήνα για την υποδοχή πήγαν και από τους υπόλοιπους Δήμους και κοινότητες αντιπρόσωποι… Και προφανώς και από ολόκληρη την Ελλάδα αφού δημοσιεύματα της εποχής γράφουν οτι «ο Άικ έτυχε ενθουσιώδους λαϊκής υποδοχής» και κάνουν λόγο για ένα εκατομμύριο ανθρώπους και εξαιρετικών εκδηλώσεων φιλοξενίας εκ μέρους των αρχών…

15