Δήμος Τρικκαίων

Αυτοπρόσωπη παρουσία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

30 Μαΐου 2016
Παρακαλούνται όλοι, όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα (Τετραπληγικών-Παραπληγικών, Β.Ν.K., Απροστάτευτων Παιδιών, Βαριάς και Απόλυτης Αναπηρίας, Χανσενικών, Κίνησης, Τυφλότητας, Κωφών-Βαρήκοων Ατόμων, Ομογενών, και Αιματολογικών Νοσημάτων) να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας (Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη-Τρίκαλα) με τα εξής δικαιολογητικά:

α) την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο και β)  αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας οικ. έτους 2016, κατά το χρονικό διάστημα από 01-6-2016 έως 31-8-2016 και τις εργάσιμες ημέρες από  8.00 π.π. έως 14.00 μ.μ., προκειμένου να απογραφούν.

  Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος να προσέλθει στην Υπηρεσία μας ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου ο οποίος πρέπει να φέρει τα ανωτέρω δικαιολογητικά του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στο ίδιο χρονικό διάστημα, να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας.

Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην Υπηρεσία, αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής  τους, οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν το επίδομα το οποίο  ελάμβαναν μέχρι σήμερα.

Από τη Δ/νση  Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Τρικκαίων