Δήμος Τρικκαίων

Αγιασμός στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων

18 Σεπτεμβρίου 2018
Μονάδα φροντίδας με ουσία στα Τρίκαλα

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Τρικκαίων. Παρόντες στον αγιασμό ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Ψύχος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας κ. Κ.ς Μπέλλος, το προσωπικό και οι ωφελούμενοι του Κέντρου. Τον αγιασμό τέλεσε ο π. Ηλίας Μπάνος.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανήκει στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»