Δήμος Τρικκαίων

Αγορά έκτασης για αίθουσες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο

8 Φεβρουαρίου 2017
Σε προώθηση λύσης για ένα πρόβλημα σχολικής στέγης στα Τρίκαλα, προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων.

Πρόκειται για το θέμα παρακείμενης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων έκτασης, η οποία τελικώς αγοράζεται από τον Δήμο με ίδιους πόρους, για να ενισχυθεί το σχολείο με χώρο πολλαπλών χρήσεων, χώρους υγιεινής και αίθουσες. Για τον λόγο αυτόν μια έκταση 130 τ.μ. αγόρασε ο Δήμος Τρικκαίων από συμπολίτη. Μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα και με εξωδικαστική και συμβιβαστική διαδικασία που προώθησε ο Δήμος, συνεργαζόμενος με τους ιδιώτες, τα συμβόλαια αγοράς υπογράφτηκαν χθες, 7 Φεβρουαρίου 2017, στο Δημαρχείο. Ο Δήμος Τρικκαίων θα καταβάλλει στους ιδιοκτήτες της έκτασης ποσό 38.469,96 ευρώ. Αυτή η διαδικασία συντομεύθηκε από τον Δήμο, καθώς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, προωθείται το θέμα στο ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε μελέτη για την «Κατασκευή επέκτασης διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων», ύψους 1.991.000 ευρώ, προκειμένου να είναι επιλέξιμη δαπάνη και να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η σχετική εργολαβία.
Επομένως, το 5ο Δημοτικό Σχολείο και η εκεί σχολική κοινότητα θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες αίθουσες, αλλά και χώρους υγιεινής για του εκατοντάδες μαθητές, καθώς οι εν λόγω χώροι βρίσκονται ακόμη και τώρα εκτός αιθουσών.

Από το γραφείο Τύπου