Δήμος Τρικκαίων

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

11 Ιουλίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1.Τεχνική περιγραφή_signed

2.Προϋπολογισμός_signed

3.Τιμολόγιο_signed

4.ΕΣΥ_signed

5.ΣΑΥ_signed

6.ΦΑΥ_signed

EEEΣ _signed

espd-request-v2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_sign

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ