Δήμος Τρικκαίων

Αίτημα του Δ. Τρικκαίων για στήριξη πληγέντων Ρομά

6 Οκτωβρίου 2023

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων να διεκδικεί πρόσθετα μέτρα για τρικαλινούς που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Αυτή τη φορά για μια ομάδα πολιτών, τους τρικαλινούς Ρομά, που επίσης επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel . Ο Δήμος Τρικκαίων απευθύνθηκε στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη με έγγραφο του Δημάρχου Νίκου Σακκά από τις 2 Οκτωβρίου. Σε αυτό επισημαίνεται απουσία πρόβλεψης μέτρων ανακούφισης για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «το νομοθετικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει στα ευεργετικά μέτρα μία σημαντική πληθυσμιακή κατηγορία συμπολιτών μας, όπως οι κοινότητες των ΡΟΜΑ στις περιοχές Πύργου, Κηπακίου, Ράξας και Καλαμακίου, του Δήμου Τρικκαίων».
Τονίζεται, δε, ότι οι οικοσκευές των οικιών στις οποίες διαμένουν οι Ρομά (προσωρινές οικίες, που τους έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης) έχουν υποστεί ζημίες, αντίστοιχες με αυτές των λοιπών κατοικιών που δικαιούνται αποζημίωσης.
Με δεδομένο ότι «η τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου απαιτεί σημαντικό χρόνο ο οποίος στην παρούσα στιγμή δεν επαρκεί», ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα για παροχή οριζόντια καταβολής ισόποσης αποζημίωσης στους τρικαλινούς Ρομά. Στόχος, η «αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών τους αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών των οικημάτων τους».

Από το γραφείο Τύπου