Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Τρικκαίων

10 Αυγούστου 2023

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και συλλόγους, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 25η Αυγούστου 2023.

Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού), μέχρι τις 25 Αυγούστου 2023, επισυνάπτοντας:
α) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλών.

β) Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του Αθλητικού Σωματείου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

γ) Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού Ίδρυσης του Αθλητικού Σωματείου (σε περίπτωση τροποποίησης)

δ) Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα (σε περίπτωση τροποποίησης)

ε) Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου για Σύλλογο – Σωματείο (έναρξη στην εφορία και νόμιμος εκπρόσωπος σωματείων /συλλόγου)

στ) Ημερομηνία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Καποδιστρίου 13).
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2431353518 – 2431353524.

Από το γραφείο Τύπου