Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων

17 Ιουνίου 2021

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι πρόκειται να ανανεωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Εστιατορίου.
Το Κοινωνικό Εστιατόριο παρέχει δωρεάν γεύματα και εξασφαλίζει την καθημερινή σίτιση οικονομικά αδύναμων συμπολιτών και των οικογενειών τους.
Παρέχει επίσης υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων του.

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ χρειάζεται να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει Φορολογική Δήλωση), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.
  4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
  5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 17 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, στο Κοινωνικό Εστιατόριο, Ομήρου 6, τηλ. 24310 26400 & 24310 25600 (Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 12μ. ως τις 2μ.μ.).

Μετά την υποβολή της Αίτησης, θα πραγματοποιηθεί Κοινωνική Έρευνα, με κατ’ οίκον επίσκεψη, από το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας της δομής.

Από το γραφείο Τύπου