Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για επιδότηση τηλεοπτικής κάλυψης σε 6 χωριά του Δήμου Τρικκαίων

5 Νοεμβρίου 2021

O Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει για ένα νέο πρόγραμμα για επιδότηση τηλεοπτικής κάλυψης σε μόνιμους κατοίκους σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων και το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας». Ο διακριτικός του τίτλος είναι «Λευκές Περιοχές».

Συγκεκριμένα:

Ποιους αφορά
– Η διαδικασία αφορά μόνο σε μόνιμους κατοίκους, δηλαδή φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη περιοχή. Ως «κύρια και μόνιμη κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ».

– Το πρόγραμμα αφορά στους μόνιμους κατοίκους των χωριών Γοργογύρι, Αρδάνι, Λαγκαδιά, Παλιόπυργος, Ράξα και Περδικορράχη

– Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

 

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

– Οι αιτήσεις γίνονται με δύο τρόπους

Α. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes)

Προηγουμένως, μπορεί κάποιος/α να δει αν είναι δικαιούχος στη διεύθυνση https://white-areas.gov.gr/ που αφορά στα συγκεκριμένα χωριά.

Απαιτούνται:

 • Οι κωδικοί taxisnet
 • Ο ενδεκαψήφιος αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Β. Μέσω ΚΕΠ είτε αυτοπροσώπως είτε με τρίτο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον αιτούντα ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Απαιτούνται:

 • Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Ο ενδεκαψήφιος αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

– Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

– Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο/η πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση

 

 Τι επιδοτείται

– Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν για την:

 • επίγεια ευρυεκπομπή ή
 • δορυφορική ευρυεκπομπή ή
 • σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο

Για τα παραπάνω ισχύουν:

 • χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
 • 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
 • 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται
 • ελεύθερη επιλογή παρόχου

–  ΠΡΟΣΟΧΗ

 • η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώνεται στην αίτηση
 • το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλεγεί μετά από εξουσιοδότηση του/της αιτούντα/σης
 • την αίτηση υποβάλουν και όσοι/ες από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης

Πληροφορίες δίνονται είτε μέσω e-mail στο [email protected] είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Η δράση υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από το γραφείο Τύπου