Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

18 Αυγούστου 2020

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς πωλητές ότι ξεκινά η διαδικασία για θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Όσοι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ενδιαφέρονται, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020 στην Τοπική  Κοινότητα Τρικάλων  του Δήμου Τρικκαίων.

Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε Δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση θέσεως στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή)

  1. ΜΙΑ αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται και τα είδη των προϊόντων προς πώληση.
  2. Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Δημοτική Ενημερότητα

Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη σειρά κριτηρίων με την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές από 18-8-2020 έως 26-8-2020 από τις 9.30 έως 14.00 στο Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τρικκαίων,  Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό Κέντρο) στα Τρίκαλα 2ος όροφος

Πληροφορίες: κ. Γεωργία Βαϊοπούλου, τηλ. 2431353520,  ώρες  9.30 -14.00

Από το γραφείο Τύπου