Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για τους πωλητές σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις  

24 Μαΐου 2018

 

Ο Δήμος Τρικκαίων δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων, μέχρι 06/6/2018 στο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο) για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους συμμετέχοντες ,έντυπο της οποίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση, εφ’ όσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 .

β. Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

δ. Πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον απαιτείται.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός πανηγύρια που συμπίπτουν ημερολογιακά μεταξύ τους.