Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις συλλόγων για προπονήσεις στα 2 κλειστά γυμναστήρια των Τρικάλων

17 Αυγούστου 2021

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι τα Κλειστά Γυμναστήρια της πόλης (Δημοτικό Κλειστό και Κλειστό Γυμναστήριο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μπάρας) είναι και πάλι διαθέσιμα για προπονήσεις. Επομένως, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αθλητικοί σύλλογοι που επιθυμούν να προπονηθούν στα δύο αυτά γυμναστήρια, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Στην αίτηση θα επισυνάπτονται :

α)Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλών,

β)Βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης,

γ) Πιστοποιητικό μεταβολών από το Πρωτοδικείο Τρικάλων (για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού), και

δ) Αντίγραφο Πρακτικού ορισμού Δ.Σ. του Συλλόγου (για τυχόν τροποποιήσεις).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Καποδιστρίου 13).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431353518 – 2431353524.

Από το γραφείο Τύπου