Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις συμμετοχής στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων

13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Τρικάλων συνεργάζονται για τη συμμετοχή νέων μουσικών στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 6 έως 24 ετών, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Τρικάλων, σπουδαστές μουσικής, μαθητές του Μουσικού Σχολείου, νεαρούς μουσικούς, και οποιονδήποτε ανεξάρτητο νεαρό μουσικό, που θα ήθελαν να γίνει μέλος της ΣΟΝ Tρικάλων. Για να γίνει αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής στη ΣΟΝ και να την καταθέσει στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Πνευματικό Κέντρο, 1ος όροφος) μέχρι και την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Πριν την κατάθεση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς/ κηδεμόνες θα πρέπει να λάβουν γνώση του Καταστατικού Οργάνωσης – Λειτουργίας (ΚΟΛ ) της ΣΟΝ.

Η Αίτηση Συμμετοχής, Ο Κανονισμός Οργάνωσης- Λειτουργίας (ΚΟΛ) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Τρικάλων και στο μενού της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/ ενώ επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να τα παραλάβουν εκτυπωμένα και από το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Στον ΚΟΛ αναφέρονται ο Σκοπός και οι Δράσεις της ΣΟΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να στείλει το υποψήφιο μέλος, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/, είτε να την υποβάλει ιδιοχείρως στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΝ θα γίνει έπειτα από ακρόαση από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ορχήστρας και Μαέστρο των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ κ. Δημήτρη Κτιστάκη.

Τόπος Ακρόασης: Η διαδικασία των ακροάσεων θα πραγματοποιηθεί στη Δωροθέα Σχολή                      (κτίριο   Φιλαρμονικής Τρικάλων, στην οδό Σαράφη).

Ημερομηνία:  Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00.

Το Μουσικό Σχολείο, τα Ωδεία, αλλά και όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης παρακαλούνται να συνδράμουν την συλλογική αυτή προσπάθεια για ανανέωση των μελών της ΣΟΝ.

Πληροφορίες στα τηλ.:   6998377332 Ευαγ. Ρουσιαμάνης  και 6976802338 Μ. Μητσοπούλου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΣΟΝ

Από το γραφείο Τύπου