Δήμος Τρικκαίων

Ακόμη πιο καθαρός ο Ληθαίος

11 Μαΐου 2016
Μεγάλης έκτασης προγραμματισμένη παρέμβαση συνεχίζεται και σήμερα στον Ληθαίο ποταμό από τον Δήμο Τρικκαίων. Οι εργασίες που ξεκίνησαν από πέρυσι, με τον καθαρισμό του ποταμού στην κοίτη του, συνεχίζονται με τον καθαρισμό των πρανών. Οι αντιδημαρχίες Καθαριότητας -

Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής συνεργάζονται, ώστε τα συνεργεία να δουλεύουν κάθε μέρα με συγκεκριμένο αντικείμενο. Στις όχθες του Ληθαίου, από το ύψος του Μαιευτηρίου μέχρι το ύψος της γέφυρας της οδού Σατωβριάνδου, ξεκίνησαν από τη Δευτέρα οι παρεμβάσεις με κοπή χόρτων και διάνοιξη των πρανών. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και μέχρι την περιφερειακή οδό, στο ύψος της γέφυρας (κοντά στην Κουίντα).
Όμως αυτές οι εργασίες δεν αφορούν μόνο τον Ληθαίο ποταμό. Ο προγραμματισμός του Δήμου Τρικκαίων αφορά και στον Αγιαμονιώτη ποταμό, ο οποίος σύντομα θα καθαριστεί, μόλις ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στον Ληθαίο.

 

Από το γραφείο Τύπου