Δήμος Τρικκαίων

Ακόμη πιο κοντά το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της δυτικής Θεσσαλίας

22 Μαρτίου 2022

Το προτελευταίο βήμα για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Τρικκαίων και την ανάδοχο εταιρεία έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο ενέκρινε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 τη σύμβαση που θα υπογράψουν ο Δήμος, η ΠΑΔΥΘ και η εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.», για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Πλέον απομένουν ελάχιστες διαδικασίες πριν την υπογραφή της σύμβασης το αμέσως επόμενο διάστημα. Ετσι, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και η κατασκευή του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου στη δυτική Θεσσαλία.
Ένα έργο με προϋπολογισμό 33.000.000 € (με ΦΠΑ), που αφορά τους 10 Δήμους των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, μέσω της η Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑΔΥΘ ΑΕ).

Ουσιαστικά με την κατασκευή της μονάδας επιτυγχάνονται:

  • Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ
  • Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,
  • Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας
  • Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.
  • Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης
  • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης