Δήμος Τρικκαίων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

15 Απριλίου 2019
Ακύρωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2019-2020.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 15/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 86/2019

86-2019_Α.Ο.Ε._ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ