Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ακύρωση διενέργειας δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ»

9 Δεκέμβριος 2019
ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την διενέργεια της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» με ημερομηνία διενέργειας την 12-12-2019, λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής στη συμμετοχή στη διαδικασία της δημοπρασίας οι κάτοχοι πτυχίων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Continue Reading Ακύρωση διενέργειας δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
Τηλ.: 2431063249
Τρίκαλα, 9/12/2019

Ανακοίνωση για ακύρωση διαγωνισμού