Δήμος Τρικκαίων

Ακύρωση της διενέργειας δημοπρασίας του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής - Παλαιοπύργου»

7 Ιουνίου 2017
Ακύρωση της διενέργειας δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Τρίκαλα 07-06-2017

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

«Ακύρωση της διενέργειας δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου».

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την διενέργεια της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου» με ημερομηνία διενέργειας την 08-06-2017, λόγω του ότι διαπιστώθηκε εκ παραδρομής λάθος στην επίσημη τιμή του βασικού άρθρου Γ-2.2 και θα συνεχιστεί η διαδικασία της δημοπρασίας έπειτα από την τροποποίηση της μελέτης με έγκριση της εκ νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Π.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΟΥΓΑΣ                                                            ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΗ

Πολιτικός Μηχανικός                                                               Αρχιτέκτων Μηχανικός