Δήμος Τρικκαίων

Αλλα 100.000€ για έργα στα σχολεία του Δ. Τρικκαίων

4 Απριλίου 2018
 Δημοπρασία και διαγωνισμός για συντηρήσεις, επισκευές και ασφάλεια μαθητών

Αλλα 100.000€ για έργα στα σχολεία δίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα, που αφορούν σε συντήρηση στεγών σε διάφορα διδακτήρια και στην περίφραξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου.

Το πρώτο έργο ονομάζεται «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων (Σχολική Στέγη)» και αφορά σε εργασίες συζήτησης και σε επισκευές σχολικών μονάδων, με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών. Στόχος, βεβαίως, η εξασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών από διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν στα κτήρια, με την πάροδο του χρόνου.

Οι εργασίες που θα γίνουν, είναι:

– Φορτοεκφόρτωση υλικών.

– Επισκευές – συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών.

– Τεγίδωση, επιτεγίδωση και σανίδωμα στέγης.

– Επίστρωση με πετροβάμβακα 50 μμ και με ασφαλτόπανο.

– Αντικατάσταση υδρορροών (όπου απαιτηθεί).

– Επισκευή επιχρισμάτων.

– Επισκευή σοβάδων- ρωγμών.

– Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών σχολικών μονάδων και βοηθητικών χώρων .

– Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών.

– Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια

– Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ο σχετικός διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 70.000€

Το δεύτερο έργο είναι δημοπρασία για την περίφραξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Αυτή κρίθηκε αναγκαία, επειδή η υπάρχουσα διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου καταλαμβάνει έκταση 4500 τ.μ., αλλά σύμφωνα με τη μη Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής «Κλωτσοτήρα» θα πρέπει να μειωθεί σε 4000 τ.μ. περίπου λόγω της επικείμενης ρυμοτομίας και δημιουργίας περιμετρικά του σχολείου νέων δρόμων. Από το στοιχείο αυτό γίνεται φανερή και η διαδικασία προώθησης της πράξης εφαρμογής στην περιοχή, που βρίσκεται  σε εξέλιξη, μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ και αναφέρεται σε:
– Καθαιρέσεις της υφιστάμενης περίφραξης και αποξήλωση μετά προσοχής των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

–  Όπου χρειαστεί θα γίνει τομή ασφάλτου και κατασκευή κρασπέδων στη νέα θέση σύμφωνα με τη ρυμοτομία της πράξης εφαρμογής.

– Θα κατασκευαστεί νέα περιτοίχιση ‘ύψους 1.00μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοποθέτηση των υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

– Θα γίνουν βαφές στο τοιχίο της περίφραξης και στα κιγκλιδώματα.
Η δημοπρασία και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθούν στις 19 Απριλίου 2018

 

 

Από το γραφείο Τύπου