Δήμος Τρικκαίων

Άλλα 23 τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Τρικκαίων

15 Σεπτεμβρίου 2022

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρικκαίων. Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης  θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρικκαίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Βασικά Αγγλικά Α1 50
2 Βασικά Αγγλικά Α2 50
3 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4 Βασικά Γερμανικά Α1 50
5 Βασικά Γερμανικά Α2 50
6 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
7 Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης 50
8 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
9 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50
10 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
11 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
12 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
13 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
14 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
15 Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25
16 Βασικά Γαλλικά Α1 50
17 Βασικά Γαλλικά Α2 50
18 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
19 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
20  Εργαστήρι χειροτεχνίας (κοσμήματος  κ.λ.π.) 50
21 Αθλητισμός και Διατροφή 25
22 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία 25
23 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,(τρόπος παρακολούθησης: δια ζώσης). Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε(από 15 /9/2022)στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τρικκαίων (Tμήμα Παιδείας).

Ταχ. Διεύθυνση: Γαριβάλδη 8

Τηλ. : 2431353502

Πληροφορίες : Β. Πουλιανίτη

Για δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά (αποστολή αίτησης) στο email: vpoulianiti@trikalacity.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Από το γραφείο Τύπου